موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد بستری مناسب برای تبادل اندیشه میان صاحب نظران حوزه های تخصصی مرتبط به ماموریت های خود، فراهم کردن فرصتی برای ارتقای سطح تفکر و گسترش آشنایی برنامه ریزان، مدیران و کارشناسان موزه با نگرش های گوناگون، ایجاد جامعه ای علمی برای تبادل تجربه و یافتن راهبردها و راهکارهایی برای برنامه ریزی، طراحی و اجرای هدف مند و باکیفیت همه ی فعالیت های موزه سالانه دو نشست تخصصی یکی در تابستان و دیگری در زمستان برگزار می‌کند. موضوع نشست‌ها یا یکی از دغدغه ‎های مرتبط با علم و فناوری جامعه است یا یکی از چالش هایی است که موزه‌هایی از این نوع با آن ها دست به گربیان هستند.
در هر نشست، یک موضوع در قالب سخنرانی از دو منظر نظری و عملی معرفی و با مشارکت فعال همه ی شرکت کنندگان در قالب میزگرد به بحث گذاشته می شود. برونداد این میزگرد به منظور تولید اسناد معتبر پشتیبان برای اعتبار بخشی به فعالیت های آتی موزه ثبت و بایگانی مي‌شود و از طریق وبگاه موزه نیز در دسترس همه ی علاقه مندان قرار مي‌گيرد.