همکاران:

اتاق فکر (انتخاب موضوع و سخنرانان نشست‌ها): گروه پژوهشی موزه‌ی ملی علوم و فناوری.

برنامه‌ریزی اجرایی هر نشست: نعمت‌الله ارشدی، سیما قاسمی، الهام مهدیزاده.

همکاران واحد فناوری‌اطلاعات: مهسا شکری، سامان گرامی‌مقدم