مساله‌ی ترویج علم در ایران معاصر
ترویج علم مساله‌ای پیچیده و چندوجهی است كه شرایط، شیوه‌ها، مدل‌ها و ابزار تحقق آن به‌ویژه در ایران نیازمند بازشناسی و تعریف دوباره است. هم‌چنین شناخت بهتر و همه‌جانبه‌ی شهروندان، یافتن نیازهای واقعی آن‌ها و در نظر گرفتن بافتار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروز ایران، می‌توان ترویج علم را به تلاشی آگاهانه، هدفمند و نتیجه‌بخش‌ تبدیل کرد.
موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با هم‌فکری و همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با برگزاری سلسله سخنرانی‌هایی مساله‌ی ترویج علم در ایران را از ابعاد گوناگونی مورد نقد معرفت شناسانه‌ی صاحب نظران قرار می‌دهد. این سخنرانی‌ها به مدت شش ماه و به صورت ماهانه در عصر آخرین چهارشنبه‌ی هر ماه در سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شد. دبیر سخنرانی‌ها آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس، از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودند.


سخنران: دکتر نعمت الله‌ فاضلی (دبیر سلسله‌ سخنرانی‌های ترویج علم در ایران معاصر)
عنوان: چگونه به ترویچ علم در ایران نگاه کنیم
زمان: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری


سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه‌ی سخنرانی مهر ماه

سخنران: دکتر مقصود ‌فراستخواه
عنوان: تأملی در تأثیر اجتماعی علم
زمان: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری


سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه‌ی سخنرانی آبان ماه

سخنران: دکتر هادی‌ ‌خانیکی
عنوان: ترویج علم و حوزه‌ی عمومی
زمان: ۲۹ آبان ۱۳۹۸
مکان: تهران- موزه‌ی ملی علوم و فناوری


سخنران: دکتر حسن نمک‌دوست
عنوان: رسانه‌ها و اجتماعی شدن شناخت
زمان: ۲۷ آذر ۱۳۹۸
مکان: موزه‌ی ملی علوم و فناوری

فایل سخنرانی


سخنران دکتر‌ داریوش‌ رحمانیان
عنوان: مردمی‌نامه‌ نویسی، چیستی و چرایی
زمان: ۲۵ دی ۱۳۹۸
مکان: موزه‌ی ملی علوم و فناوری


سخنرانی کوتاه دکتر نعمت‌الله فاضلی (دبیر سخنرانی‌ها) در مقدمه‌ی سخنرانی بهمن‌ماه

سخنران: دکتر محمد حسین‌ پاپلی‌ یزدی
عنوان: روند توسعه‌ی جغرافیای کلاسیک و مردمی
زمان: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی