تاريخ و ساعت: 9 مرداد 1398، ساعت 15 تا 20

محل: موزه‌ی ارتباطات

چكيده: موزه‌ی ملی علوم و فناوری ايران رسانه‌ای نو و متفاوت است كه با هويتی چند رشته‌ای به عنوان يكی از نهادهای مروج علم در كشور فعاليت می‌كند و در راستای انجام مهمترين ماموريت خود يعنی تربيت شهروند علمی از طريق توسعه سواد علمی- فناورانه قصد دارد تا در نشستی تخصصی با حضور صاحب نظران و انديشمندان به بحث در زمينه‌ی اهميت و ضرورت توجه به هنر به عنوان بخش بسيار تاثيرگذار و جدايی ناپذير فعاليت‌های خود بپردازد. بی شك با طرح و نقد تجربه‌های ارزشمند هنرمندان در اين حوزه و ارايه و بررسی ابعاد نظری رابطه‌ی علم و هنر، ضمن ايجاد بستری مناسب برای بهبود كيفی فعاليت‌های يادشده، چشم انداز روشنتری برای برنامه‌ريزی‌های آتی افراد يا نهادهای فعال در اين حوزه بويژه موزه ملی علوم و فناوری ايران به وجود خواهد آمد.
نشست تخصصی موزه ملی علوم و فناوری ايران با عنوان “رابطه‌ی علم و هنر” حول سه محور به شرح زير در روز چهارشنبه نهم مرداد ماه سال 1398 از ساعت 15 تا 20 در موزه‌ی ارتباطات و در قالب دو پنل هر يك با حضور دست كم چهار سخنران برگزار خواهد شد.

محورها:

  1. چيستی و چگونگی رابطه‌ی ميان هنر و علم
  2. تجربه‌ی هنرمندان ايرانی در مقوله‌ای به نام ترويج علم و آموزش علوم و فناوری
  3. نقش و تاثير هنر در افزايش كارايی و تاثيرگذاری رسانه‌های فعال در حوزه‌ی ترويج علم و آموزش علوم و فناوری بويژه موزه‌ها

سخنران: آقای دکتر نعمت اله ارشدی (دبير موزه ملی علوم و فناوری)

مدیر پنل: آقای دکتر نعمت‌الله ارشدی

آقای رضا ضیایی دوستان (تدوینگر و کارگردان فیلم‌های آموزشی)

آقای کاظم طلایی (طراح گرافیک، تصویرساز، مترجم و مدیر انتشارات طلایی)

آقای محمدرضا طهماسبپور (عکاس و تصویرساز کتاب‌های درسی علوم)

آقای دکتر مسعود سپهر (طراح گرافیک و نایب رییس انجمن طراحان گرافیک ایران)

بحث و گفتگوی عمومی

مدیر پنل: خانم دکتر سیما قاسمی

آقای دکتر هادی صمدی (فلسفه علم، عضو هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

آقای دکتر اصغر فهیمی‌فر (پژوهش و تاریخ هنر، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

خانم دکتر سودابه صالحی (ارتباط تصویری، دانشیار دانشگاه هنر)

آقای دکتر باوند بهپور (تاریخ هنر، مدیر و مدرس مدرسه بیاض) و خانم مهندس مونا طیبیان (معمار و هنرمند، مدرس مدرسه بیاض)

بحث و گفتگوی عمومی