موزه ملی علوم و فناوری ایران به جز نمایشگاه‌هایی که در ساختمان اصلی موزه دارد، بخشی از فعالیت‌های خود را در خارج از موزه برگزار می‌کند. شما می‌توانید متقاضی این فعالیت‌ها و میزبان ما در این برنامه‌ها باشید. از آن‌جا که خیلی‌ها در شهرستان‌ها و حتی محله‌های تهران، به راحتی امکان دسترسی به موزه را ندارند، بنابراین به منظور تحقق عدالت آموزشی، این آمادگی را داریم که در صورتِ وجود شرایط و پیش‌نیازها، موزه را به شهر و محلۀ شما بیاوریم.

تا کنون بیش از 40 فعالیت خارج از موزه در چهار گوشه کشور برگزار کرده‌ایم و امیدواریم به زودی به محله شما بیاییم.

شهرداری‌ها، اداره‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مدارس، شرکت‌ها و حتی مؤسسه‌ها می‌توانند میزبان ما در برگزاری این فعالیت‌ها باشند.

این فعالیت‌ها در سه بخش نمایشگاه، رویداد و جُنگ علمی برگزار می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این سه فعالیت روی بخش‌های مورد نظر کلیک کنید.