فضایی برای بازی با آینه‌ها و عدسی‌ها، آشنایی با خواص و ویژگی‌های نور مانند شکست و بازتاب و تجربه کار با دوربین عکاسی سوزنی