ردیف عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت نحوه ارائه خدمت راهنمای خدمت شناسنامه خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA اطلاعات تماس
1 ارائه خدمات بازديد از موزه علم و فناوری
18072417000
فروش بليط موزه علم و فناوری
18072417100
الکترونیکی راهنمای دیجیتال لینک فروش بلیط سوالات متداول فروش بلیط SLA واحد روابط عمومی
66724694 – 09198962007 – 09198962008
2 ارائه خدمات بازديد از موزه علم و فناوری
18072417000
رزرو بازديد گروهی از موزه علم و فناوری
18072417101
الکترونیکی راهنمای دیجیتال لينك رزرو بازديد گروهی سوالات متداول رزرو بازدید گروهی SLA واحد روابط عمومی
66724694 – 09198962007 – 09198962008
3 فرهنگ سازی علم و فناوری
18072418000
فرهنگ سازی علم و فناوری
18072418000
الکترونیکی راهنمای جشنواره

راهنمای دادارچه

جشنواره علم برای همه (مخاطب: عموم مردم)

دادارچه (مخاطب: کودکان و نوجوانان)

سوالات متداول جشنواره
سوالات متداول دادارچه
SLA واحد روابط عمومی
66724694 – 09198962007 – 09198962008