معرفی هيئت امنای موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

هيئت امنا بالاترين ركن سياست­گذاری و تصميم گيری حقوقی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ايران است. اولين هيئت امنای مستقل موزه پس از مذاكرات رياست وقت موزه با وزير محترم وقت وزارت علوم تحقيقات و فناوری طی نامه شماره ۱۵/۸۷۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ معرفی و اولين جلسه خود را در تاريخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ تشكيل داد. در اين جلسه مقرر شد كه اين هيئت ۲ جلسه در سال و در صورت نياز، جلسات ديگری با هماهنگی دبير و رئيس هيئت امنا تشكيل دهد. اين هيئت دارای يك كميسيون تخصصی بنام كميسيون دائمی است و وظيفه آن بررسی كارشناسی و تخصصی دستور جلسات هيئت امنا می‌باشد كه قبل از هر جلسه هيئت امنا، حداقل دو بار تشكيل جلسه می‌دهد. هيئت امنای موزه از ابتدای تاسيس تا كنون جلسات خود را بطور منظم تشكيل داده كه مصوبات آن در ادامه آورده شده است.

اعضای حقوقی هيئت امنای موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

 1. آقای دکتر محمد علی زلفی گل – رييس هيئت امنا(وزير علوم)
 2. آقای دكتر سيف اله جليلی – دبیر هيئت امنا(رئيس موزه)
 3. آقای دکتر محمد سلیمانی(رئيس مركز هيئت امنای وزارت علوم)
 4. آقای دكتر سيدضيا هاشمی – رئیس کمیسیون دائمی(استاد دانشگاه تهران)
 5. آقای دکتر یوسف نوری(وزير آموزش و پرورش)
 6. آقای دکتر سیدرضا فاطمی امین(وزير صنعت و معدن و تجارت)
 7. آقای دکتر علیرضا زاکانی(شهردار تهران)
 8. آقای مهندس رضا بختياری(نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور)
 9. آقای مهندس سید عزت الله ضرغامی(وزیر میراث فرهنگی)
 10. آقای دكتر بهمن نامور مطلق(رئيس فرهنگستان هنر)
 11. آقای دكتر غلامعلی حداد عادل(رئيس فرهنگستان زبان وادب)
 12. آقای دكتر سید علیرضا مرندی(رئيس فرهنگستان علوم پزشكی)
 13. آقای دكتر داوری اردكانی(رئيس فرهنگستان علوم)
 14. آقای دكتر حجت اله ايوبی(دبير كل يونسكو)

اعضای حقیقی هيئت امنای موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

 1. آقای دكتر محمدجواد فتحی
 2. آقای دكتر سورنا ستاری
 3. ﺧانم دكتر اشرف بروجردی
 4. آقای دكتر محمود واعظی
 5. آقای دكتر سيداحمد محيط طباطبايی
 6. آقای دكتر رضا منصوری

وظايف و اختيارات هيئت امنا:

 • تصویب آیین نامه داخلی
 • تصویب سازمان اداری موزه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
 • بررسی و تصویب بودجه موزه که از طرف رئیس موزه پیشنهاد می شود.
 • تصویب بودجه تفصیلی موزه
 • تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موزه
 • تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 • تعیین حسابرس و خزانه دار برای موزه
 • کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که برحسب مورد، پس از تائید وزارتخانه مربوطه قابل اجرا می باشد.
 • پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی (کارشناسان و …) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه ی علوم تحقیقات و فناوری قابل اجرا می باشد.
 • تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الزحمه، حق التالیف و نظایرآن.
 • بررسی گزارش موزه که ازطرف رئیس موزه ارائه می شود.
 • تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی موزه که بمنظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوطه قابل اجرا خواهد بود

اعضای حقوقی کمیسیون دائمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

 1. آقای دكتر سيدضيا هاشمی(استاد دانشگاه تهران)
 2. آقای دكتر سیف اله جليلی(رئيس موزه)
 3. آقای مهندس سعید پازانی(معاون اجرایی موزه)
 4. آقای دکتر سعید رضایی(نماینده مركز هيات امنای وزارت علوم)
 5. آقای دکتر علیرضا زاکانی(شهردار تهران)
 6. آقای مهندس سید عزت الله ضرغامی(وزیر میراث فرهنگی)
 7. آقای دكتر داوری اردكانی(رئيس فرهنگستان علوم)
 8. آقای مهندس رضا بختياری(نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور)

اعضای حقیقی کمیسیون دائمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران:

 1. آقای دکتر سید نصرت الله ضرغام
 2. آقای دکتر غلامرضا ظریفیان
 3. آقای دکتر اسماعیل جلیلی
 4. آقای مهندس علی زرافشان
موزه ملی علوم و فناوری ایران به منظور به‌روزرسانی گالری‌ها تا اطلاع بعدی پذیرای بازدیدکنندگان محترم نخواهد بود.