نمایش روش‌های اندازه‌گیری در نجوم و نمونه‌های بازسازی‌شده‌ی ابزار نجوم قدیم که در رصدخانه‌های مشهور دوره اسلامی مانند مراغه و سمرقند به کار می‌رفته‌اند