نمایش تاریخچه و تعدادی از ابزارهای جراحی قرن‌های ۴ تا ۱۰ هجری قمری، برگرفته از کتاب «الزهراوی» جراح بزرگ دوران اسلامی