در ساده‌رنگ، به‌سادگی کاردستی بسازید.

کأس‌العدل

کأس العدل از طرح‌های خارق‌العادۀ برادران بنوموسی در قرن سوم هجری است و وجوه اشتراک زیادی با سیفون‌های امروزی دارد. دربارۀ کاس العدل بیشتر بخوانید، با ساختار آن آشنا شوید و خودتان یک کاس العدل بسازید.

دوک و ریل شیب‌دار

هر متحرکی به سمتی حرکت می‌کند که چاره‌ای جز آن نداشته باشد. این اصلی است که نمی‌تواند نقض شود، اما در «دوک و ریل شیب‌دار» دوک به سمت بالای ریل حرکت می‌کند! با ساختن کاردستی دوک و ریل شیب‌دار در خانه حرکت دوک را مطالعه کنید. آیا می‌توانید حرکت دوک را توضیح دهید؟

ساعت آفتابی کاغذی

ساعت آفتابی ابزاری است که زمان روز را بر اساس موقعیت ظاهری خورشید در آسمان نشان می‌دهد. با الگوها و اطلاعاتی که در این نوشته هست می‌توانید ساعت آفتابی بسازید.