نمایش فناوری‌های سازگار با زیست‌بوم‌های مختلف ایران که در طول تاریخ و به‌تدریج شکل گرفته‌اند، مانند بادگیر دولت‌آباد یزد و یخچال سنتی میبد