مقالات

نام نویسندگان: آلن جی فریدمن

چکیده: موزه‌های علوم که بیش از ۲۰۰ سال است در حال توسعه‌اند، طی ۵۰ سال اخیر شاهد رشدی انفجاری بوده‌اند. امروزه، سه نسل مجزا از موزه‌های علوم و البته چند نسل ترکیبی رایج فعال‌اند. تقریباً نیمی از موزه علوم لندن به صورت تعاملی است، تالار علوم لارنس حداقل با تهیه برنامه‌های نمایشگاهی شناخته می‌شود، و اکتشاف‌‌کده نیز در سراسر جهان حضور بسیار فعالی در شبکه جهانی وب دارد. این تکامل همچنان ادامه دارد؛ اما این جریان به کجا می‌رود؟ آیا بالاخره موزه‌های علوم در حال ادغام شدن و تبدیل شدن به یک گونه هستند و یا در حال تفکیک به گونه‌های مختلفی مانند مؤسسات مجازی‌اند که فاقد هر گونه کلکسیون فیزیکی هستند؟


دانلود فایل مقاله

Pin It on Pinterest